Skip to content

#StayTheFuckHome

Een beweging om de COVID-19 pandemie te stoppen

Onze overheden lopen achter bij het voorkomen van de verspreiding van SARS-CoV-2 en het bedwingen van de COVID-19 pandemie. Langzame reacties, zoethoudertjes, en de behoefte om de economie te stabiliseren weerhoudt ze ervan de maatregelen te nemen die nodig zijn om miljoenen mensen te beschermen tegen deze ziekte. Het is tijd dat wij, burgers van deze planeet, direct zelf actie nemen en onze bijdrage leveren aan het bestrijden van COVID-19.

Recht voor zijn raap gezegd: Blijf De Fuck Thuis!

Manifest voor Zelfisolatie

Omdat er nog geen wetenschappelijk bewezen behandeling is, en een vaccin ook nog zeker een jaar op zich laat wachten, kunnen we de coronaviruspandemie alleen effectief tegengaan door het virus minder kans te geven zich te verspreiden. De volgende lijst van acties, gerangschikt van eenvoudig te implementeren naar meest effectief in de strijd tegen de pandemie, kan dienen als een losse set van richtlijnen voor mensen die willen bijdragen aan deze beweging en in actie willen komen waar onze leiders tekort schieten.

 1. Raak niet in paniek, maar wees wel voorzichtig.
 2. Was je handen vaak, en hoest en nies in je elleboogholte of papieren zakdoekje.
 3. Probeer je hoofd zo min mogelijk aan te raken. Vermijd vooral je mond, neus, en ogen.
 4. Houd afstand tot anderen (social distancing), geen omhelzingen en kusjes, geef elkaar geen hand en geen high fives. Als het echt nodig is, gebruik dan een veiliger alternatief.
 5. Ga niet naar concerten, toneel, sportwedstrijden, en andere grootschalige bijeenkomsten.
 6. Ga niet naar musea, tentoonstellingen, bioscopen, cafés en clubs, en andere plekken van vermaak.
 7. Blijf weg bij sociale bijeenkomsten en activiteiten, zoals verenigingsactiviteiten, religieuze diensten, en privéfeestjes.
 8. Beperk het reizen tot een minimum. Reis geen lange afstanden als het niet strikt noodzakelijk is.
 9. Ga niet met het openbaar vervoer als het niet absoluut onvermijdelijk is.
 10. Als je vanuit huis kunt werken, doe dat dan. Spoor je werkgever indien nodig aan om dit toe te staan.
 11. Vervang zo veel mogelijk sociale interacties door alternatieven op afstand zoals telefoneren of een video-oproep.
 12. Als het niet noodzakelijk is om naar buiten te gaan, blijf dan binnen.

Onthoud dat er geen goed of fout is in de mate waarin je dit opvolgt. Doe alleen de dingen waar je je goed bij voelt, en die je kostwinning niet in gevaar brengen. Zeg hier je baan niet voor op! Houd echter wel in gedachten dat alle beetjes helpen.

Waarom is dit zo belangrijk?

SARS-CoV-2 is een zeer besmettelijk en potentieel dodelijk virus dat leidt tot een ziekte van de luchtwegen genaamd COVID-19. Je kent het misschien onder een andere naam, zoals 2019-nCoV, het nieuwe coronavirus, het Wuhan coronavirus, de Chineese- of Wuhangriep, of simpelweg het coronavirus. Al deze namen refereren naar hetzelfde virus, en dat is het virus dat deze beweging probeert tegen te houden.

Gedurende de afgelopen maanden en weken werden het virus en de bijbehorende ziekte keer op keer vergeleken met "gewone" seizoensgriep. Door overeenkomsten in symptomen en schijnbaar vergelijkbare ernst, is dit voor veel mensen een logische vergelijking. Echter, met de huidige kennis over dit nieuwe virus, moet de bedreiging die het vormt voor de samenleving niet gebagatelliseerd worden.

 1. Besmettelijker dan de griep

  Met een geschatte R0 van tussen de 1.4 – 6.49 en een geschat gemiddelde van 3.28[1] is SARS-CoV-2 veel besmettelijker en verspreidt het zich een stuk sneller dan de seizoensgriep, die een mediane R0 van 1.28[2] heeft.

 2. Dodelijker dan de griep

  De zogenaamde case fatality rate (CFR) van SARS-CoV-2 wordt geschat op ongeveer 2%[3]. Dat wil zeggen dat naar schatting 2% van de mensen die de diagnose COVID-19 krijgen hieraan helaas zal overlijden. Ter vergelijking, de CFR van de seizoensgriep wordt geschat op ongeveer 0.1%[4]. Daarmee is SARS-CoV-2 ongeveer 20 keer zo dodelijk als de griep.

 3. Kans op ernstige ziekteverschijnselen

  Een geschatte 15 – 20% van alle geïnfecteerde personen krijgen ernstige symptomen die medische hulp vereisen[5], waaronder longontsteking met kortademigheid, en een verlaagd zuurstofgehalte in het bloed.

 4. Geen behandeling, geen vaccin, Geen immuniteit

  Omdat SARS-CoV-2 net nieuw is, is er nog geen goed bestudeerde behandeling voor COVID-19, en is er dus meer onderzoek nodig, voordat we mensen die geïnfecteerd zijn efficiënt kunnen behandelen. Om dezelfde reden is er nog geen vaccin voor SARS-CoV-2[6] en zal de ontwikkeling daarvan nog enige tijd duren. Zonder vaccin en zonder wijd verspreide weerstand tegen dit nieuwe virus is iedereen vatbaar voor besmetting. En alhoewel de meeste besmette personen milde symptomen zullen ervaren, kan dit gebrek aan groepsimmuniteit ertoe leiden dat een grote groep kwetsbare personen ernstig ziek zal worden.

 5. Exponentiële groei

  Doordat er geen immuniteit is voor dit nieuwe virus, is de gehele menselijke bevolking besmetbaar. En ondanks dat exponentiële groei in het begin altijd langzaam lijkt te gaan, kan het tot onvoorstelbaar hoge aantallen leiden in een zeer korte tijd. Gezien het aantal besmette personen momenteel iedere paar dagen verdubbelt[7], kan het medisch systeem overbelast raken, waardoor er meer sterfgevallen zullen zijn doordat mensen niet de zorg krijgen die zij nodig hebben.

Door je te voegen bij de beweging en daarmee de kans op nieuwe infecties te verkleinen, bescherm je niet alleen jezelf, maar help je ook de verspreiding beperken voor anderen, vooral voor de mensen die een hoger risico hebben op ernstige gevolgen door dit virus.

Als je dit belangrijk vind, deel dit dan op sociale media, via e-mail, of vertel er over aan vrienden en familie. En alsjeblieft, #StayTheFuckHome.

Disclaimer: De inhoud van deze website is geen medisch advies. De informatie hierboven is bedoeld als een losse richtlijn voor bezorgde mensen gebaseerd op best practices en anekdotisch bewijs om zichzelf en hun geliefden te beschermen. Er is geen garantie of wetenschappelijk bewijs dat het volgen van deze richtlijn zal leiden tot een vermindering van nieuwe infecties of het stoppen van de COVID-19 epidemie. Er is ook geen garantie dat het volgen van deze regels het risico op besmetting met SARS-CoV-2 of andere virussen of bacterien verminderd. Alle informatie op deze website is met de beste bedoelingen gegeven en vanuit de wil om feitelijke informatie te geven. De mensen achter deze website houden zich niet aansprakelijk voor claim, schade, of andere aansprakelijkheid. Als je op- of aanmerkingen hebt met betrekking tot de informatie op deze website, schrijf dan alsjeblieft naar inquiry@staythefuckhome.com.